Tuesday, September 25, 2007

Chap.Zoo (9) Ago.2007

Felinos: un tigre y una pantera negra (o jaguar)...
Felines: a tiger and a black panther...

No comments: